Thương hiệu, bản quyền, tem nhãn


Tất cả các sản phẩm bán ra của Đông Anh AQUA nếu có bảo hành thì đều phải gắn tem bảo hành vào từng bộ phận được bảo hành

Những sản phẩm không phải bảo hành thì có thể dán tem mang thương hiệu Đông Anh AQUA.


Đông Anh AQUA bao gồm: Tên miền, code website, logo, nhãn hiệu được bảo hộ, page, group, tài sản…đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Bống Vàng


Đông Anh AQUA được nhận diện bằng Logo, tem-nhãn