Về chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Đông Anh AQUA

“Đông Anh AQUA” là thương hiệu chuyên doanh ngành cá cảnh

Đông Anh AQUA” ra đời vào mùa hè năm 2020, với số vốn ban đầu ít ỏi và tính chất kinh doanh cá nhân. Sau 2 năm hoạt động, năm 2022 chúng tôi cổ phần hóa hoàn toàn và chuyển đổi sang tính chất kinh doanh theo thương hiệu.

Đông Anh AQUA” chủ yếu phát triển thương hiệu của mình trên website:donganhaqua.com

Đông Anh AQUA” hiện đang áp dụng đồng thời cả hai hình thức kinh doanh truyền thống “offline” và hiện đại “online”.

HÌNH ẢNH CỬA HÀNG